Organisatie van maatwerk

De kwaliteit van het onderwijs wordt veel besproken. Vak en inhoud staan weer centraal. Op dit gebied kunnen scholen zich positief onderscheiden en profileren. Er zijn veel ontwikkelingen waarbij leermiddelen een rol spelen:

  • binnenschools en buitenschools leren integreren en op elkaar afstemmen
  • elk kind optimaal zijn talenten laten ontwikkelen (differentiatie)
  • e-learning voor individuele leertrajecten mogelijk maken
  • nieuwe media en kanalen aanboren, 21ste eeuwse vaardigheden
  • zelf lesmaterialen of leerlijnen ontwikkelen
  • motiveren van leerlingen

Maar hoe organiseer je dat in de praktijk? Hoe bewaak je de kwaliteit van de leerprocessen en leermiddelen? Dat vereist de ontwikkeling of aanscherping van een visie op leermiddelen, optimale inzet en gebruik van leermiddelen waarbij het filiaal kan helpen.