Een greep uit het portfolio...

Educatief beleid Paleis Het Loo

Context: Het beleid van Paleis Het Loo is vanaf 2013 gericht op een vergroting van het publieksbereik en verbreding van het aanbod. Dat betekent een toename van bezoekersaantallen. Voor educatie betekent dit dat vanaf 2014 jaarlijks 10.000 kinderen in schoolverband het museum bezoeken. 

Opdracht: Ontwikkel educatief beleid waarin de inhoudelijke visie op en de uitgangspunten voor het te ontwikkelen educatieve aanbod van het Paleis Het Loo zijn geformuleerd en waarin de plaats en samenhang van educatie in het museum is beschreven. 

Aanpak: Er is een interne analyse en een marktverkenning uitgevoerd. Op basis daarvan is een SWOT-analyse gemaakt en zijn de uitgangspunten voor het educatief beleid gefomuleerd en de kaders voor het educatief aanbod.

Resultaat: Educatief beleid

Musea en science centra, Organisatie, Adviseur, Marktonderzoeker, Paleis Het Loo, 2013, 2014