Iedereen kan publiceren, maar dan...

Iedereen kan in eigen beheer leermiddelen maken en in verschillende vormen publiceren, distribueren en vermarkten. Nieuwe media en kanalen lijken terrein te winnen ten koste van content. Het filiaal ontwikkelt en realiseert uitgeefprojecten voor uitgeverijen, kenniscentra en andere contentaanbieders. Er zijn veel kansen:

  • snel inspelen op actualiteit en marktontwikkelingen
  • weten wat er precies leeft bij de doelgroep: direct, persoonlijk en interactief contact met klanten
  • flexibilteit en maatwerk in proces en product
  • contentorganisatie: een opslag voor diverse dragers zoals tablets, smartphones, pc's, boeken, etc.
  • kwaliteit, continu├»teit en gebruikszekerheid
  • totstandbrengen van crossmediale samenwerking

Het filiaal helpt bij deze en vele andere ontwikkelingen. Kijk bij diensten wat het kan betekenen.